صنایع وابسته

خدمات ما

محصولات ما در چه صنایعی کاربرد دارند؟

شما میتوانید با انتخاب صنعتی که در آن فعالیت دارید براحتی محصولات مورد نظر خود را ببینید:

پرفروش ترین محصولات ما

5 محصول پرفروش ما کدامند؟

اتیل استات 99%
نرمال بوتیل استات (اورتان گرید)
متیل استات 99%
متیل استات 85%
ایزوبوتیل استات
× واتساپ