استون حلالی است که به صورت نامحدود با آب مخلوط می شود(مهم برای آتش سوزی ها) و قدرت حل کنندگی بسیار خوبی دارد، و اکثر رزین ها را در خود حل می کند. درجه فراریت یا سرعت تبخیر این حلال بسیار قدری بالا است.

کاربردها: استون با توجه به سرعت تبخیر بالایی که دارد آن را برای لاک های بسیار سریع خشک مناسب است. اکثر رزین های آلکید، کلروکائوچو، روغن ها و چربی ها و در استون حل می شود. استون در رنگ های پایه آبی نیز قابل استفاده بوده و ویسکوزیته را در کل به شدت کاهش می دهد.

فرمول شیمیایی:

Molecular Formula: C3H6O
Molecular Weight: 58.08 g/mol
CAS-NO: 67-64-1EINECS-NO: 200-662-2

برگه آنالیز استون