سود پرک محصولیست با ماهیت بازی قوی که بسیار واکنشگر است. سود پرک به شدت رطوبت را جذب می کند و با رطوبت هوا نیز واکنش نشان می دهد. سود پرک که به آن سود سوزآور یا کاستیک سودا هم گفته می شود در آب، اتانول و متانول حل می شود و یک ماده بسیار خورنده برای ترکیبات آلی و غیر آلی است.

کاربرد : از سود پرک (سدیم هیدروکسید) در تولید نمک های سدیم، تنظیم اسیدیته، تیتراسیون و سنتزهای ارگانیک استفاده می شود. سود سوزآور در صنایع کاغذ سازی، نساجی، چرم، همچنین برای تصفیه آب و افزایش PH آب مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر این برای تولید شوینده ها تولید صابون، تولید سلول های سوختی و تولید رزین های اپوکسی که در توربین ها بادی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده می شود.

فرمول شیمیایی:

M.f: NaoH
M.W: 39.997
Cas No. 1310 -73 -2
EINECS: -215 -185 -5

برگه آنالز سود پرک

مشخصات فنی و آنالیز سود پرک