دی اتیلن گلایکول به لحاظ خواص فیزیکی و شیمیایی، شبیه به مونواتیلن گلایکول ولی نقطه جوش، ویسکوزیته و چگالی بالاتری نسبت به آن دارد.

کاربردها: دی اتیلن گلایکول در ساخت انواع رزین ها، روان سازها، چاپ و نساجی، حلال مواد آروماتیک، ماده اولیه برای تولید استرهای مورد استفاده در امولسیفایرها و دمولسیفایرها، روغن های هیدرولیک وحلال چاپ مورد استفاده قرار می گیرد.

فرمول شیمیایی:

Molecular formula: C4H10O3
Molecular weight: 106.12 g/mol
CAS-No: 111-46-6
EINECS NO : 203-872-2

برگه آنالیز دی اتیلن گلایکول

مشخصات فنی و آنالیز دی اتیلن گلایکول

 

برگه اطلاعات ایمنی محصول