سدیم هیدروژن ‌کربنات یا سدیم بی ‌کربنات با نام تجاری جوش شیرین یکی از نمک های سدیم در ترکیب با کربنیک اسید است که هیدروژن اسیدی در آن با سدیم جایگزین شده است. بی‌ کربنات سدیم بی بو، بی مزه، بازی، جاذب رطوبت و بوگیر است. جوش شیرین به صورت پودر سفید می باشد. جوش شیرین در گرید های صنعتی، دامی و خوراکی تولید می شود.

کاربردها: جوش شیرین صنایع غذایی، دام و طیور، ضدعفونی کننده ها ، کپسول‌ های آتش‌ نشانی، خنثی ‌سازی اسیدها و بازها در صنعت دارو، نرم کننده ها، سموم و آفات، صنعت آرایشی بهداشتی، نساجی و چرم، صنعت رنگرزی، خنثی سازی اثرات گاز اشک آور، صنعت دباغی، تولید پودرهای اطفاء حریق، به عنوان عامل کاهش دهنده رشد قارچ ها مورد استفاده قرار میگیرد.

فرمول شیمیایی:

Molecular Formula: NaHCO3
Molecular Weight: 84.01
Food additive, feed additive,
cosmetice, printing and dyeing ,
paper-making , tannage , detergents, etc

برگه آنالیز جوش شیرین

مشخصات فنی و آنالیز جوش شیرین