متیل استات مایعی است بدون رنگ و قابل اشتعال با رایحه ای نسبتا تند. متیل استات بسته به دمای محیط با آب قابلیت حلیلت نسبتا خوبی دارد. یکی از روش های پرکاربرد تولید متیل استات، استری شدن متانول و اسید استیک در کنار یک اسید قوی (مانند اسید سولفوریک که یک کاتالیزور بسیار مناسب به حساب می آید) می باشد. متیل استات دارای نقطه اشتعال پائین و درجه فراریت نسبتا بالاییست، عواملی که کار کردن با آن، رعایت جنبه های ایمنی را طلب می کند.

کاربردها: متیل استات با قابلیت حلالیت بسیار خوبی که دارد در تولید انواع چسب ها، رزین های آلکیدی، رزین های آمین و فرم آلدهید، سلولز نیترات، استرهای آلی سلولز مانند سلولز استوبوتیرات ، رنگینه های آلی (جوهرها)، روغن های نفتی و چربی ها استفاده می شود.

فرمول شیمیایی:

Molecular formula: CH3COOCH3
Molecular weight: 74.08 g/mol
CAS No.: 79-20-9
EINECS NO: 201-185-2

برگه آنالیز