مونواتیلن گلایکول ماده ای شفاف، نسبتا بی بو و کمی غلیظ است که از واکنش بین گاز اتیلن اکساید و آب تولید می شود. این محصول با آب، الکل و بسیاری از ترکیبات آلی قابلیت حل شوندگی دارد.

کاربردها: مونواتیلن گلایکول در انواع مایعات یخ زدا (مثل ضدیخ اتومبیل)، انواع رزین، سیالات انتقال حرارت، ساخت چرم، الیاف نساجی، ظروف غذا و نوشیدنی PET، رنگ های لاتکس کاربرد دارد.

فرمول شیمیایی:

Molecular formula: C2H6O2
Molecular weight: 62.07 g/mol
CAS-No: 107-21-1
EINECS NO: 205-483-3

برگه آنالیز مونواتیلن گلایکول

مشخصات فنی و آنالیز مونواتیلن گلایکول

 

برگه اطلاعات ایمنی محصول