تری اتیلن گلایکول هم به لحاظ فیزیکی و خواص شیمیایی، شبیه به مونواتیلن گلایکول می باشد. در اتانول، استون، استیک اسید، گلیسیرین، پیریدین و آلدهید ها قابلیت حل شوندگی دارد.

کاربردها: از تری اتیلن گلایکول در صنعت نفت و گاز برای رطوبت زدایی از گاز طبیعی استفاده می شود. به عنوان حلال در بسیاری از صنایع شیمیایی قابل استفاده است. همچنین به عنوان ضد یخ، و سایر محصولات مرتبط به نگهداری خودرو ها کاربرد دارد.

برگع آنالیز تری اتیلن گلایکول

مشخصات فنی و آنالیز تری اتیلن گلایکول